ที่อยู่สาขา

   เกี่ยวกับบริษัท
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ขององค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สารจาก MD
   มาตราฐานการผลิต
   ที่อยู่สาขา
 

 

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 40/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-831-8200 (Auto) แฟกซ์. 02-975-6499

 

โรงงาน

140 หมู่ 5 ถ. 347 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 02-581-8660-7 แฟกซ์ 02-581-8668

 


 
หน้าหลัก               รู้จักเรา               สินค้า               ข่าวสารและสื่อ               ตัวแทนจำหน่าย               คลังความรู้               กิจกรรมและโปรโมชั่น               ตัวอย่างโครงการ               ดาวน์โหลด               ติดต่อเรา
บริษัท ไพร์ซออฟวู้ดอินดรัสทรีส์ จำกัด
เลขที่ 140 หมู่ 5 ถนน 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. +662 831-8222       โทรสาร  +662 581- 8668      อีเมล์  marketp@prizeofwood.com