วิสัยทัศน์ขององค์กร

   เกี่ยวกับบริษัท
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ขององค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สารจาก MD
   มาตราฐานการผลิต
   ที่อยู่สาขา
 

 

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และแหล่งองค์ความรู้เรื่องไม้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมไม้จริงแห่งการอยู่อาศัยครบวงจร (CHALE’T Inno Living) ด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่

 

  •                                                      Wood Engineering
  •                                                      Wood Technology
  •                                                      Wood Architecture

 

ที่ผนวกรวมกันเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมไม้จริง
ภายใต้แบรนด์ CHALE’T

 
หน้าหลัก               รู้จักเรา               สินค้า               ข่าวสารและสื่อ               ตัวแทนจำหน่าย               คลังความรู้               กิจกรรมและโปรโมชั่น               ตัวอย่างโครงการ               ดาวน์โหลด               ติดต่อเรา
บริษัท ไพร์ซออฟวู้ดอินดรัสทรีส์ จำกัด
เลขที่ 140 หมู่ 5 ถนน 347 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. +662 831-8222       โทรสาร  +662 581- 8668      อีเมล์  marketp@prizeofwood.com